Služby

 

Provádíme výstavbu kabelových sítí

Optické sítě

Metalické sítě

Koaxiální sítě

Datové sítě

 

Telekomunikační, metropolitní a chytré multifunkční sítě

Nabízíme komplexní a optimální řešení.

Na klíč od A do Z nebo jen jednotlivé části na přání zákazníka.

 

Poradenství / Projektování / Inženýrská činnost

Návrh řešení, rozkreslení a plánování.

Zajištění inženýrských činností (územní rozhodnutí, stavební povolení, vytyčení  a další).

Zpracování projektové dokumentace.

Konzultační činnosti.

Studie proveditelnosti.

Optické sítě

Zafukovaní optických kabelů.

Kalibrace, tlakování.

Svařování optických vláken.

Měření optických tras.

Rozvod optiky v domech.

Výstavba

Výkopové práce.

Pokládka.

Zafukovaní optických kabelů.

Kalibrace, tlakování.

Svařování optických vláken.

Měření optických tras.

Výstavba domovních rozvodů optickým, metalickým, datovým, koaxiálním kabelem včetně zakončení a proměření.

Realizace domovních a bytových přípojek.

 

Instalace

Instalujeme telekomunikační a slaboproudé technologie.

Instalace a konfigurace technologického vybavení.

Instalujeme hlavní stanice pro příjem a distribuci TV obsahu a internetu.

Provoz/ Servis/ Údržba

Údržba optických a metalických sítí.

Údržba technologických celků.

Mapování dronem

Jako první v republice nabízíme mapování nepřístupných vnitřních prostor nejmodernějším dronem Elios 3.

Dron lze použít v kolektorech, kabelovodech i jiných prostorech.

Výstupem je 3D mapa, video a fotky. Objekt lze zcela přesně zasadit do katastrální mapy nebo do výkresu.

Z nabídky našich sesterských společností:

Montáž kamerových systému, domovních zvonků a společné TV antény.

Optické, metalické a koaxiální kabely. Mikrotrubičky a další.